Conform definiţiei din Legea nr.192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator, medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor.

Însă, medierea este mai mult decât atât, de altfel o simplă definiţie nu este suficientă, nu poate cuprinde complexitatea acestui sistem, medierea fiind mai degrabă o paradigmă, care concentrează mai multe discipline destinate unei înţelegeri mai profunde şi mai nuanţate a caracterului uman.

Medierea se bazează pe încrederea, pe care părţile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea unei soluţii reciproc convenabile, eficiente şi durabile.

Medierea este arta împăcării unor oameni cu puncte de vedere divergente, este arta reducerii diferitelor tipuri de conflicte la probleme cu o singură necunoscută, probleme care pot fi rezolvate dacă sunt susţinute de abilităţile tehnice, dobândite prin cursuri de formare şi perfecţionare şi de abilităţile native ale unui bun mediator.

Principiile medierii

Atunci când discutăm despre mediere este important să subliniem un aspect esenţial al acestei proceduri, şi anume, faptul că finalitatea acesteia nu este stabilirea unui verdict, a gradului de vinovăţie a părţilor aflate în conflict, ci împăcarea părţilor, ajungerea la un consens, care să îi mulţumească pe cei implicaţi, soluție câștig-câștig.
Procesul de mediere trebuie să se desfăşoare pe baza unor principii fundamentale, care trebuie respectate de către mediator, de respectarea acestor principii depinzând reuşita acesteia şi, implicit, atingerea scopului procesului de mediere.
Mediatorul va aduce la cunoştiinţa părţilor orice informaţie de natură să prejudicieze respectarea acestor principii, iar când consideră că din cauza relaţiei cu una dintre părţi sau cu ambele (grad de rudeni, afinitate etc) nu poate respecta aceste principii, acesta este obligat să ghideze părţile către un alt mediator, astfel încât principiile axiomatice de confidenţialitate, imparţialitate, neutralitate să fie onorate.
Medierea are la bază următoarele principii

  • Principiul caracterului voluntar sau benevol al medierii;
  • Principiul auto-determinării părţilor în mediere;
  • Principiul confidenţialităţii procesului de mediere;
  • Principiul egalităţii părţilor;
  • Principiul neutralităţii;
  • Principiul accesibilităţii.