În majoritatea țărilor democratice, precum și în România, există legi împotriva discriminării, iar egalitatea de tratament este, în general, garantată de Constituție. Cu toate acestea, fenomenele de discriminare continuă să se manifeste în diverse medii ale vieții publice, în ciuda eforturilor legislative de combatere a fenomenului.
Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) este autoritatea de stat autonomă, sub control parlamentar, care își desfășoară activitatea în domeniul discriminării.
CNCD asigură respectarea și aplicarea principiului nediscriminării, în conformitate cu legislația internă în vigoare și cu documentele internaționale la care România este parte.
Expertul în discriminare, Anamaria Panfile, prin experiența acumulată în cei peste 12 ani de activitate în cadrul CNCD în funcția de Membru Colegiu Director (vezi Experienta profesionala) și cunoștințele detaliate specifice fiecărui pas în rezolvarea cazurilor de discriminare, poate asigura consultanță de specialitate în acest domeniu.
Principalele responsabilități

Activitatea profesională desfășurată de aceasta în cadrul CNCD consta în analiza, gestionarea și soluționarea cazurilor de discriminare, activitate similară celei desfășurată de un judecător în instanţă, având ca principalele responsabilități:
  • Analizarea conținutului plângerii inițiale;
  • Autosesizarea cu privire la orice situație, anunț sau eveniment în care există posibile fapte de discriminare, prin întocmirea unei note de autosesizare, motivată;
  • Dispunerea măsurilor specifice constatării existenței discriminării;
  • Analizarea în detaliu din punct de vedere juridic a plângerii și citarea părților;
  • Audierea părților și dezbateri pe caz;
  • Administrarea probelor;
  • Redactarea hotărârilor în fapt și în drept.

Alături de aceste responsabilități, Anamaria Panfile desfașura și acțiuni de prevenire a discriminării prin participarea în calitate de formator și speaker la evenimente specifice domeniului discriminării și drepturilor omului (conferințe, workshop-uri, seminarii etc).

Discriminarea

Discriminarea ne poate afecta pe fiecare dintre noi la un moment dat. Bărbați-femei, majoritari-minoritari, toți putem fi identificați la un moment dat printr-o însușire a noastră, care ar putea duce fără nicio justificare la o situație dezavantajată comparativ cu alte persoane.

Unii dintre noi suntem expuși mai mult la fapte de discriminare pentru faptul că aparținem sau că suntem percepuți ca aparținând unui grup de persoane defavorizate, împotriva căruia în societate s-au dezvoltat percepții discriminatorii.